19 may 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"SABUNÇU RAYON HƏRBİ KOMİSSARLIĞI"
 
  • AZ 1035, İlyas Aslanov küç., 12 А
    Tel.:  (99412) 426 06 51, 426 94 81
    Fax:  (99412) 450 31 11
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu