19 may 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"QARADAĞ RAYON HƏRBİ KOMİSSARLIĞI"
 
  • AZ 1063, Lökbətan qəs., S. Orucov küç., 15
    Tel.:  (99412) 445 25 52, 445 22 02
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu