19 may 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"BİNƏQƏDİ RAYON HƏRBİ KOMİSSARLIĞI"
 
  • AZ 1053, Binəqədi qəs., 3-cü Mədən küç.
    Tel.:  (99412) 449 50 06, 449 54 83
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu