08 iyul 2020


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"ADP" AZƏRBAYCAN DEMOKRATİK PARTİYASI
 
  • AZ 1008, Əliəşrəf Əlizadə küç., 13
    Tel.:  (99412) 496 07 22, 496 18 61, 496 96 19
    Моb.: (99450) 496 18 61, 496 96 19
    E-mail: adp2005@mail.ru,
    hasrat@mail.ru
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu