21 may 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"DEMOKRATİK İSLAHATLAR CƏMİYYƏTİ"
 
 • AZ 1000, P.O. 34, Baku, Azerbaijan
  Tel.:  (99412) 437 88 50
  Fax:  (99412) 449 88 00
  Моb.: (99455) 201 28 94
  E-mail: contact@diuc.org
  Web: www.diuc.org
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu