23 iyul 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"AZƏRBAYCAN NEFTÇİLƏRİNİN HÜQUQLARININ QORUNMSI KOMİTƏSİ"
 
  • AZ 1000, Ş. Bədəlbəyli küç., 38
    Tel.:  (99412) 494 14 58, 494 33 76
    Fax:  (99412) 494 14 58
    Моb.: (99450) 220 27 52
    E-mail: gmirvari@azeronline.com
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu