21 may 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"VƏTƏNDAŞLARIN SOSİAL RİFAHI NAMİNƏ"
 
  • AZ 1108, 8. mkr., İ. Dadaşov küç., 7-ci mərt., 707-ci otaq
    Tel.:  (99412) 461 65 79
    Моb.: (99450) 323 55 23
    E-mail: pu.irada@rambler.ru
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu