21 may 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"SHERQ KIMYA "
 
  • AZ 1000, Bül-Bül prosp., 55
    Tel.:  (99412) 596 42 34, 596 42 35
    Fax:  (99412) 596 42 35
    Моb.: (99450) 210 86 91
    E-mail: anadolu@mail.ru
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu