21 may 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"KENTZ" CASPIAN LIMITED
 
 • AZ 1010, Xəqani küç., Xəqani Ticarət Mərkəzi
  Tel.:  (99412) 598 05 22
  Fax:  (99412) 598 05 23
  Моb.: (99450) 624 04 17
  E-mail: rufat@kentzcaspian.com
  Web: www.kentz.com
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu