11 avqust 2020


İstehsalat > Kağız > İsitmə və soyutma avadanlıqları və istehsalı > Maşın və avadanliq > Butulkalar və qablaşdirma üçün tublar, plastikdən və şüşədən > Asfalt, beton, sement firmaları və layihələr > Kondisioner və soyuducular > Zavodlar > Tikinti materialları > Tikinti şirkətləri > Kinematoqrafiya > Metallurgiya > Mebel istehsalı > Kimya sənayesi > Elektrik və elektron avadanlıgı > Energetika > Tütün və alkoqol > Ətraf mühiti qoruma vasitələri > Sənaye avadanlıqları > Yeyinti sənayesi və süd məhsulları > Neft sənayesi > İçkilər > Elektrik > Toxunmuş mallar > Balıq və balıq məhsulları > Spirtli içkilər > Santexnika > Generatorlar

“ALPROF” MMC
 

Haqqımızda

      Biz, ABŞ-ın

“NORTH WEST INTERNATIONAL  LLC”

şirkətinin nümayəndəliyi olaraq,

2001-ci ildən etibarən Azərbaycanda

ən müasir plastik qapı və pəncərə

sistemlərindən biri sayılan LAOUMANN

sisteminin istehsalına başlamışıq.

İlk dovrlərdə, illik istehsal həcmi 720 ton olan yalnız bir ekstruziya xəttinin olmasına baxmayaraq,

bu gün istehsalın əsasını TECHNOPLAST firmasının 5-ci nəsil istehsalı olan 5 ən yeni avadanlıq,

bundan əlavə müasir texnologiyalar, yüksək keyfiyyətli xarici xammal və xüsusi əlavələrin kompleks

şəkildə istifadəsi təşkil edir.

LAOUMANN məhsullarının bütün ceşidlərini tikinti sahəsində fəaliyyət gostərən

ixtisaslaşmış tikinti şirkətlərinin, tikinti sistemlərinin montajı ilə, topdan satışı ilə 

məşğul olan şirkətlərin, planlaşdırma büroları və memarların, tikinti obyektlərinin sahibi olan

ozəl və dovlət təşkilatlarının nəzərinə catdırırıq.

Dünya bazarlarında qazandığımız uğurun əsasında aşağıdakı prinsip və imkanlar durur:

• Biznes tərəfdaşlarımızla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın qorunub saxlanması və inkişafı, işdə dəqiqlik və müntəzəmlik, müştərinin hər bir istəyinin vaxtlı-vaxtında və effektiv şəkildə yerinə yetirilməsi, işdə vicdanlılıq, açıqlıq və şəffaflıq;

• Bütün texniki sənədləşmələrin, frezerlərin və onların qəliblərinin, proqram təminatının və məhsul nümunələrinin, avadanlığın qaydaya salınmasına təminat;

• Heyətin yüksək ixtisaslaşması, professional məsləhətləri və pəncərə konstruksiyalarının istehsalı ilə bağlı bütün məsələlərdə yardım, istehsalçı heyətin məqsədyonlü şəkildə təlimatlandırılması;

• Azərbaycanın əsas şəhərlərində ticarət anbarlarının və nümayəndəliklərin movcudluğu;

• Boyük həcmdə məhsul ceşidlərimiz və onların Sizə uyğun vaxtda yüklənməsi;

• Anbar və ofisin eyni bir məkan daxilində olması;

• Marketinq və reklam dəstəyi;

• Yüksək istehlakçı keyfiyyətlərinə malik olan və qüsursuzluğu ilə secilən LAOUMANN profil sistemlərinin əlverişliliyi.

 

LAOUMANN profilli pəncərələr sübut edir ki, dəyər verdiyimiz bütün arzuları həyata kecirmək mümkündür.

Biz Sizə istənilən layihələrin hazırlanması və həyata kecirilməsində dəstək olmağa hazırıq.


Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu