04 iyul 2020


ELM VƏ TƏHSİL > Təlim və kurslar > Əlavə təhsil > Ali təhsil > Elmi tədqiqatlar > Elmi müəssisələr > Orta və məktəbdən kənar təhsil > Xaricdə təhsil

"METROPOL" Dərshanəsi
 
  • AZ 1000, Əlibəy Hüseynzadə küç., 73
    Tel.:  (99412) 596 79 50, 596 40 43
    Моb.: (99450) 731 49 40, (99455) 577 31 53, (99455) 577 31 54
    E-mail: info@edupol.net
    Web: www.edupol.net
                                          TÜRKİYƏDƏ TƏHSİL...
MAGİSTRATURA  - ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
Sınavı);
        BAKALAVR - YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı);
        BAKALAVR - YÇS (Yurt Dışında Çalışanların Çocukları İçin
Yükseköğretime Giriş Sınavı );
        BAKALAVR - SAT (Scholastic Aptitude Test).

                                            AZƏRBAYCANDA TƏHSİL...
MAGİSTRATURA;
ABİTURİYENT;
SİNİF HAZIRLIQLARI (6,7,8,9);
BAKI TÜRK ANADOLU LİSEYİNƏ HAZIRLIQ ( İmtahanda 8-ci siniflər iştirak
edə bilərlər.Təhsil tamamilə türk proqramıdır. Məktəb ödənişsizdir).


Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu