03 oktyabr 2023


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"DHL Worldwide Express"
 
 • AZ 1025, Nobel prosp., 30
  Tel.:  (99412) 493 47 14, 493 47 28
  Fax:  (99412) 493 47 14, 493 47 28
  Моb.: (99412) 220 62 70
  E-mail: bakstn@dhl.com
  Web: www.dhl.com
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu