21 may 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"DHL Worldwide Express"
 
 • AZ 1025, Nobel prosp., 30
  Tel.:  (99412) 493 47 14, 493 47 28
  Fax:  (99412) 493 47 14, 493 47 28
  Моb.: (99412) 220 62 70
  E-mail: bakstn@dhl.com
  Web: www.dhl.com
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu