18 may 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"A.P. Moller - Maersk A/S"
 
  • AZ 1000, Nizami küç., 69, ISR Plaza, 4-cü mər.
    Tel.:  (99412) 497 84 50, 497 84 67
    Fax:  (99412) 497 84 67
    E-mail: baku@maersk.com
    Web: www.maersk.com
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu